Medlemskab

Indmeldelse i Albertslund Delebil

Betingelserne for medlemskabet er beskrevet i vedtægter og medlemsvilkår for Albertslund Delebil.

Anvendelsen af Albertslund Delebils køretøjer skal ske i overensstemmelse med vedtægter og medlemsvilkår samt gældende prisliste og forsikringsbetingelser. Ved indmeldelse betales indmeldelsesgebyr og depositum i henhold til gældende prisliste. Ved udmeldelse inden for 2 måneder efter underskrivelse af indmeldelsesblanket refunderes halvdelen af indmeldelsesgebyret.

Medlemmet erklærer sig med indgåelsen af denne kontrakt indforstået med Albertslund Delebils vedtægter og medlemsvilkår og ovenstående vilkår for medlemskab af Albertslund Delebil.